Puncte Gastronomice Locale

Legislație specifică națională și europeană și Ghiduri de funcționare și înființare de Puncte Gastronomice LocaleBrosură a campanie Puncte Gastronomice Locale a Agenției Naționale Sanitar Veterinare și Pentru Siguranța AlimentelorGhid de bune practici de igienă și producție culinară


Ordinul ANSVSA nr.111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare – secțiunea Inregistrare Puncte Gastronomice Locale


Regulamentul (CE) 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind igiena produselor alimentare

Deschide
Ajutor?
Salut! Te putem ajuta?