PROGRAMUL NAŢIONAL APICOL

pentru perioada 2020-2022

Hotărâre 

În urma Deciziei de punere în aplicare a Comisiei, din 12 iunie 2019, de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prezentate de statele membre, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, Romănia va desfășura, în perioada 2020-2022 Programul Național Apicol cu scopul de  îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prin acordarea apicultorilor de sprijin financiar.

Solicitanţii Programului, solicită prin intermediul reprezentantului legal sprijinul financiar şi depun la sediul centrelor judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti cererea de plată a sprijinului însoţită de documentele justificative aferente fiecărei măsuri.

Termenul-limită de depunere a cererii de plată şi a documentelor care o însoţesc este data de 1 august a fiecărui an.

Acţiunile ce vor fi finanțate în cadrul PNA 2020-2022 sunt:

 1. Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori;

Solicitanţii Programului: formele asociative apicole legal constituite.

Condiţii de eligibilitate generale:

 1.  Forma asociativă apicolă să fie legal constituită şi să funcţioneze, conform legislaţiei naţionale în vigoare la data depunerii cererii de intenție.
 2.  Forma asociativă apicolă trebuie să deţină minimum 30 de membri, la data depunerii cererii de intenție și să fie împuternicită de membrii acesteia pentru reprezentare și pentru solicitarea sprijinului financiar;
 3. Apicultorii, membrii ai formei asociative apicole trebuie să aibă stupii identificaţi de ANZ, conform Ordinului nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor.

În cadrul acțiunii A, direcțiile de finanțare sunt:

A.1. Consultanță în apicultură

A.2. Promovarea apiculturii şi a produselor apicole

A.3. Organizarea de cursuri de perfecţionare în apicultură

A.4. Achiziţia de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii în vederea obținerii fagurilor artificiali.

A.5. Achiziţia de către formele asociative apicole de echipament pentru ambalarea mierii

 

 1. Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei;

Solicitanții sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.

Condiţii de eligibilitate:

 1. apicultorul trebuie să dețină competențe în domeniul apiculturii;
 2. apicultorii trebuie să dețină stupii identificaţi de ANZ, conform Ordinului nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor;
 3. medicamentele achiziţionate trebuie să fie autorizate prin procedură naţională sau proceduri comunitare de către Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și a Medicamentelor de uz Veterinar – ICPBMV sau prin procedura centralizată de către Agenţia Europeană a Medicamentelor „EMA”;
 4. medicamentele pentru tratarea varoozei se achiziţionează obligatoriu pentru întreg efectivul de albine deţinut de apicultor;
 5. Prin Program se decontează maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea varoozeişi maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea nosemozei, în limita cantităţilor/dozelor menţionate în prospectul acestora pentru un stup cu familie de albine, până la unităţi întregi în funcţie de forma de prezentare;
 6. apicultorul trebuie să dețină și să completeze carnetul de stupină, conform legislației în vigoare.

 

 1. Raţionalizarea transhumanţei;

Solicitanții sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016. (2)

Condiţii de eligibilitate generale:

 1. apicultorul trebuie să dețină competențe în domeniul apiculturii;
 2. apicultorii trebuie să dețină stupii identificaţi de ANZ, conform Ordinului nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor;
 3. apicultorul trebuie să dețină și să completeze carnetul de stupină, conform legislației în vigoare.

În cadrul acțiunii C, direcțiile de finanțare sunt:

C.1. Achiziţionarea de cutii noi în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral

C.2. Achiziţionarea de accesorii apicole

C.3. Achiziţionarea de unelte apicole si echipamente de protecţie

 1. Achiziţionarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie -remorci şi mijloace de încărcare–descărcare a stupilor în pastoral

 

 1. Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune;

Solicitanții sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016. (2)

Condiţii de eligibilitate:

 1. apicultorul trebuie să dețină competențe în domeniul apiculturii;
 2. să achiziţioneze mătci, începând din data de 15 martie a fiecărui an, din stupine de elită și/sau multiplicare, autorizate de ANZ și sanitar-veterinar de către ANSVSA;
 3. să achiziționeze familii de albine, începând din data de 15 martie a fiecărui an, din stupine identificate în baza de date a ANZ, potrivit Ordinului nr.251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinei și stupilor și înregistrate sanitar-veterinar de către ANSVSA;
 4. familiile de albine achiziţionate prin Program nu se unifică cu familiile de albine deţinute de apicultor până la data efectuării plăţii sprijinului financiar; de asemenea, familiile deţinute de apicultor nu se unifică între ele până la data efectuării plăţii sprijinului;
 5. pentru a fi eligibilă achiziţia de material biologic, beneficiarul trebuie să achiziţioneze şi tratamentul pentru tratarea varoozei necesar întregului efectiv de familii de albine, atât cel deţinut, cât şi cel achiziţionat;
 6. apicultorul trebuie să dețină stupii identificaţi de ANZ, conform Ordinului 251/2017;
 7. mătcile achiziționate trebuie să fie marcate în conformitate cu Codul Internațional de marcare a mătcilor pentru anul apicol în care acestea se achiziționează.
 8. apicultorul trebuie să dețină și să completeze carnetul de stupină conform legislației în vigoare.

 

 1. Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piaţă;

Decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii

Solicitanții sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.

Condiţii de eligibilitate:

 1. apicultorul trebuie să dețină competențe în domeniul apiculturii;
 2. apicultorul trebuie să dețină stupii identificaţi de ANZ, conform Ordinului 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupilor și stupinelor ;
 3. apicultorii care dețin peste 75 familii de albine și care solicită sprijin pentru oricare dintre măsurile B, C, și D ale Programului trebuie să efectueze cel puțin un set de bază de analize fizico-chimice ale mierii;
 4. exploatațiile apicole să fie înregistrate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;
 5. analizele fizico-chimice ale mierii trebuie să fie efectuate la un laborator autorizat sanitar-veterinar;
 6. analizele pentru reziduuri vor fi efectuate la un laborator autorizat sanitar-veterinar, care deține acreditare pentru metoda de determinare a reziduurilor,și vor fi decontate doar pentru apicultorii care dețin peste 150 familii de albine.

 

Pentru lămuriri suplimentare despre sumele aprobate, decontare și formulare consultați  Ghidul măsurii de pe sit-ul APIA de la adresa: www. apia.org/masuri de piață/apicultură/2020, precum și consultantul  Oficiului de Dezvoltare Montană din județul dumneavoastră .

ATENȚIE! Buletinele analizelor fizico-chimice decontate prin PNA 2020-2022 sunt valabile și pentru întocmirea dosarului în vederea obținerii mențiunii de calitate facultative ,,Produs Montan,,.

 

Deschide
Ajutor?
Salut! Te putem ajuta?